Kyrkovalet – hur tycker du kyrkan ska jobba med integration?

I söndags var jag (Samuel) på besök i Vendelsö kyrka och lyssnade på en “hearing” med de olika nomineringsgrupperna. Det är nämligen kyrkoval nu på söndag 17 september! Antalet röstberättigade är år 2017 runt 5,2 miljoner medlemmar. Om man är medlem och över 16 år så är man röstberättigad. Svenska kyrkan är med sina 6,3 miljoner medlemmar Sveriges största medlemsorganisation. Det som Svenska kyrkan gör och beslutar har stor påverkan i samhället.

publik

Jag var där för att höra hur de olika nomineringsgrupperna tycker kyrkan ska jobba med diakoni och integration.

De här nomineringsgrupperna (motsvarande parti) ställer upp i Haninge pastorat:

 • Borgerligt alternativ
 • FOG – Församlingsbor och Gemenskap
 • Socialdemokraterna
 • ELS – En lokal kyrka i skärgårdskommunen
 • Frimodig kyrka
 • Sverigedemokraterna

Det är flera nomineringsgrupper som man kan rösta på till stiftet och till kyrkomötet som inte ställer upp lokalt i pastoratet. De enda partierna som ställer upp också som nomineringsgrupp är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

För att se vilka nomineringsgrupper och kandidater du kan rösta på i de olika nivåerna (församling, stift, kyrkomötet) kan du gå till den här sidan.

Vid hearingen presenterade varje nomineringsgrupp sig själv och vad de vill göra i kyrkan och hur de vill att kyrkan ska fungera i framtiden. Jag ställde följande fråga:

Hej,

Jag är med i nätverket Ett öppet Haninge. Vi vill välkomna de flyktingar och nya som kommit till Haninge.

Jesus stod på de utsattas sida. Han tog tydlig ställning för fattiga, kvinnor och andra folkgrupper i den kända liknelsen om den barmhärtiga samariten.

Som vi har hört i gudstjänsten så är diakonin central i kyrkans verksamheten. Det ligger i kyrkans DNA att stå på de utsattas sida. Ja, även i syföreningens verksamhet så hjälpte de utsatta som vi fick höra tidigare.

Min fråga till er är: hur vill ni jobba med att välkomna nyanlända? Och hur tycker ni kyrkan ska jobba med utsatta i samhället?

Om alla vill svara så ska jag sammanfatta det på vår facebooksida och hemsida.

Nedan följer svaret från de olika nomineringsgrupperna och korta kommentarer från mig. Det finns många andra frågor att grotta ner sig i. Om man vill så kan man göra valkompassen på Dagens hemsida.

De olika nomineringsgruppernas svar

hearing

Frimodig kyrka

För Frimodig kyrka är det självklart att kyrkan ska engagera sig för de utsatta. Det ingår i Jesus uppdrag. Jesus lyfte explicit fram flyktingar och vikten att hjälpa dem. Alla människor har samma värde och är skapade till Guds avbild. Det är viktigt att kyrkan fokuserar på barmhärtighet först och inte låser sig vid legala restriktioner. Rent konkret kan arbete för utsatta och flyktingar handla om att hjälpa till med mat, soppkök, att öppna upp kyrkan, integrera svenskar, arbeta med språkcaféer, låta kyrkan vara öppen och välkomnande.

I deras presentation på församlingens hemsida så lyfter de fram att “Kyrkan ska värna om de svaga och försvarslösa.”

Läs mer på Frimodig kyrkas hemsida.

Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativt lyfte fram de saker som församlingen jobbar med idag. Då har det handlar om språkcaféer, samlat in kläder (när det kom många flyktingar till Sverige under 2016-2016), att ha öppet i Kryckan för att servera mat. De menar att det är viktigt att skilja på samhällets roll och på kyrkans roll. De verkade stolta och glada över det arbetet som församlingen jobbar med idag. Jag förstod det som att de vill att kyrkan ska fortsätta med den verksamheten.

I deras presentation på församlingens hemsida så lyfter de fram “Satsning på kyrkans hjälparbete.”

Läs mer på Borgerligt alternativs hemsida. Där skriver de bland annat att de vill “Anställa fler inom vårt eftertraktade hjälparbete (diakoni), för att hjälpa äldre, sjuka, ensamma, hemlösa och utsatta.”

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är positiva till att kyrkan engagerar sig i asylfrågor och språkcaféer. Man ska inte göra skillnad på människor. Det är viktigt att stå upp för asylrätten. Kyrkan ska hjälpa alla i nöd.

I deras presentation i början av hearing la de stor vikt vid människors lika värde och asylfrågor.

I deras presentation på församlingens hemsida så lyfter de fram “Solidaritet och alla människors lika värde ska gälla överallt i samhället, inte minst i kyrkan. I Apostlagärningarna framgår att människor delade ut det man hade åt alla, efter vars och ens behov. ”Gör inte skillnad på människor” står det i Jakobs brev.”

Läs mer på Socialdemokaterna i Haninges hemsida. Där lyfter de “Stärkt socialt arbete – fortsatt arbete till stöd för flyktingar och nyanlända”

FOG – Församlingsbor och Gemenskap

FOG tycker att de tjänster som inte är tillsatta i diakonin måste tillsättas snabbt. De tycker det är viktigt att stärka Kryckan. Det är bra om man kan använda volontärer som kan hjälpa till med språkcafér.

I deras presentation på församlingens hemsida så lyfter de fram “Vi tror på en öppen och välkomnande kyrka som behövs i samhället och en kyrka som växer och har framtidstro”

Läs mer på FOG:s hemsida. Där skriver de “Arbetet med socialt utsatta människor inom diakonin är särskilt viktig och ska utvecklas inom nuvarande ram såsom till exempel den sociala hjälpverksamheten i Kryckan, men även i andra delar av vårt pastorat. […] Vi vill öka möjligheten och göra det mer naturligt för fler att engagera sig. Särskilt viktigt är detta gentemot nyanlända och exempelvis genom att hjälpa till med språkkunskaper.”

ELS – En lokal kyrka i skärgårdskommunen

ELS tycker att kyrkan ska vara ett stöd till samhället men inte ersätta eller sätta sig över samhället. De tycker det är självklart att alla har lika värde. De tycker att det ligger i kyrkans själ att ställa upp och hjälpa andra och är positiva till integrationssatsningar och diakonalt arbete. De har också kontakt med Dalarö för integration och tycker deras arbete är bra.

Det går att läsa vidare om deras presentation på församlingens hemsida.

Läs mer på ELS:s facebook-sida. Där lyfter de att kyrkan ska välkomna alla till en trygg och kärleksfull gemenskap.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna säger att de inte har en avvikande uppfattning om allas lika värde. De tillägger dock att det inte kan vara kyrkans uppgift att ta hand om alla i världen. De verkar inte vilja att kyrkan ska jobba alls med intregration.

De verkade inte vara insatta i vad församlingen gör för arbete. (Alla andra nomineringsgrupperna lyfte på ett eller annat sätt det diakonala arbetet i Kryckan eller språkcaféer).

Eftersom de också är ett parti i kommunfullmäktige i Haninge är det intressant att se vad de gör i kommunpolitiken.

Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna (som inte ställer upp i kyrkovalet) var de enda partierna som röstade emot byggandet av modullägenheter för de nyanlända som anvisats till Haninge. Det andra politiska partiet som också ställer upp i kyrkovalet – Socialdemokraterna – röstade för byggandet av bostäderna.

De har också delat ut flygblad i protest mot planer på byggandet av bostäder för ensamkommande barn inför ett informationsmöte och uppmanat folk att komma dit för att protestera. Flera högerextrema grupper hade mobiliserat inför mötet som spårade ur.

I deras förslag till mål och budget så skriver Sverigedemokraterna att “Samtidigt bör kommunen minimera inflyttningen av personer som riskerar att bli en belastning för kommunen.” Haninge kommun ska alltså inte vara öppen för de personer som typiskt får hjälp av kyrkans diakonala arbete i Kryckans verksamhet. Det är det partiet som vill ge allra minst av alla partier i kommunfullmäktige i sitt förslag till budget till socialnämnden (vars verksamhet stödjer just utsatta människor).

Läs mer på Sverigedemokraternas hemsida.

Vart och när kan jag rösta?

Om du är medlem så bör du ha fått ditt röstkort på posten. På valdagen 17 september kan du rösta på flera platser. Här är de som står i mitt röstkort (men det är inte alla vallokaler):

 • Handen – S:t Eskils kyrka (Runstensvägen 14). Öppettider 09:00-11:00, 12:00-16:00
 • Västerhaninge – Västerhaninge församlingshus (Kyrkvägen 7). Öppettider 09:00-11:00, 12:00-16:00
 • Vega – Måsöskolan (Måsövägen 3). Öppettidder 12:00-16:00
 • Ornö – Ornö församlingshem. Öppettider 09:00-11:00
 • Utö – Utö kyrka (Kyrkviken). Öppettider 09:00-11:00

OBS! Kolla ordentligt på öppettiderna eftersom vallokalerna bara är öppna några timmar.

Församlingens arbete idag

Kryckan

Österhaninge församlings hemsida går det att läsa:

Kryckan är Österhaninge församlings mötesplats för daglediga, hemlösa, missbrukare och människor som är utsatta i samhället. På Kryckan kan man alltid få en kopp kaffe och värme. Här serveras frukost och lunch och det finns möjlighet att träffa andra människor. Vi har tid för samtal, både spontant och enskilt i samtalsrummet. Vi erbjuder även dusch och rena kläder för den som behöver. Varmt välkommen!

kryckan

Personal och frivilliga driver arbetet i Kryckan. De hjälper till på många sätt som t.ex. genom att tillhandahålla dusch och tvättmaskin, hjälper till i kontakt med socialvård och sjukvård och hjälper till med kläder och hygienartiklar. I församlingsbladet så går det att läsa om verksamheten i Kryckan:

– Våra gäster säger ofta att de får omtanke här. Kryckan är ett av de få ställen där de känner sig respekterade som människor. Kramar och respekt, det är det viktigaste. Det får de inte på andra håll i samhället. Här finns tid för samtal och omtanke, säger Carina.

Carina, Katija, Yngve och Leif jobbar på Kryckan tillsammans med ett varierande antal frivilliga. De möter en blandning av människor med olika behov – hemlösa, alkohol- och drogberoende, ensamma och utsatta. Här är man välkommen även om man är påverkad, men man får inte ta in någon alkohol eller droger i lokalerna. Det är viktigt att man kan uppföra sig, respektera varandra och lyssna på personalen.

– Det är också många pensionärer och daglediga som kommer hit och tar en kopp kaffe. Det är lite som att gå till ett vanligt fik, med skillnaden att här kan man sätta sig och prata med vem man vill, oavsett om man känner varandra eller inte. Och det finns tid till det – det är en trivsam atmosfär, säger Leif.

[…]

Christer har besökt Kryckan under många år. När vi träffas har han varit nykter i tre veckor, men säger att det inte är så lätt. Kompisarna som han bor tillsammans med är aktiva missbrukare.

– Det är hopplöst att bli drogfri där. Jag ska försöka ta mig därifrån.
– Kryckan har blivit en fast punkt. Jag är själsligt beroende av Kryckan, det är en del av mitt liv. Här kan jag umgås med kompisarna lite också, det kan jag inte göra när jag går ut härifrån, för då är de ofta fulla eller påtända. Att vara nykter blir väldigt ensamt när man inte platsar i den sociala delen.

Var hittar du stödet?
– Jag går på samtal på beroendeenheten på kommunen, försöker knyta ihop vissa ändar. Men nu är det lite kämpigt, kroppen börjar göra sig påmind. Christer hoppas att han ska få hjälp att komma till ett annat boende och att så småningom hitta ett arbete.
– Att ha ett arbete blir en hjälp, men man måste ändå ha en viss stabilitet innan man börjar. Jag växlar mående flera gånger om dagen. Jag måste avvakta lite och kanske försöka hitta timvikariat till sommaren. Den här gången vill jag få hållbarhet i det här, samtidigt som jag ibland tror att det aldrig kommer att gå.
– Jag vill framhålla personalen här på Kryckan, de är helt otroliga utan att säga för mycket. Jag vet inget ställe som funkar som Kryckan, och jag har ju sett en hel del.

Mötesplatser

Församlingen jobbar som sagt redan med språkcafé. De har ett i Jordbro kyrkan. Det går att läsa mer om de olika mötesplatserna och språkcaféet på hemsidan.

Kyrkan på stiftsnivå och riksnivå

Det mesta av det diakonala arbetet sker lokalt på församlingsnivån.

Svenska kyrkan Stockholms stift har också mer information om diakoni och migration. På Stockholms stifts hemsida går det att läsa om:

Svenska kyrkan har också tydligt tagit ställning i samhällsdebatten för utsatta grupper. Mest kända är:

 • Påskuppropet 2005. Tillsammans med andra kyrkor genom Sveriges Kristna Råd så ställde Svenska kyrkan krav på regeringen att föra en mer human asylpolitik. Uppropet skrevs under av mer än 157 000. Uppropet fick effekt också!
 • Juluppropet 2016. Ett nytt upprop för att regeringen ska jobba för en mer human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd. Juluppropet uppmanar regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Se den korta filmen med ärkebiskop Antje Jackelén där hon talar om Juluppropet

Avslutning

Svenska kyrkan jobbar mycket med utsatta människor, vare sig de är födda i Sverige eller har bakgrund i något annat land. Men det är viktigt att läsa mer vad alla nomineringsgrupper vill för det är inte alla som ser det som en självklarhet att kyrkan ställer upp för utsatta i samhället. Om du vill att kyrkan ska fortsätta jobba med utsatta grupper och engagera sig i asyl, migration och integrationsarbete så finns det flera nomineringsgrupper som vill att kyrkan ska fortsätta med det arbetet.

Återigen vill jag tipsa om valkompassen på Dagens hemsida.

Nu när du fått den här sammanställningen hoppas jag du har fått tillräckligt med information (och länkar som kan hjälpa dig mer) så att du vet vilken nomineringsgrupp du vill rösta på.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s