Välkommen till fortsatta föreläsningar med tema migration och flyktingmottagande!

Det anordnas en del träffar i kommunen under hösten!

Plats: Kulturhuset, auditoriet, Poseidons torg, Haninge

Tid: Tre fredagsförmiddagar i november och december.

Samordningsförbundet bjuder på frukost första halvtimmen. Därefter startar två timmars föreläsning/ samtal omkring respektive tema. Föreläsningarna arrangeras av Samordningsförbundet i samarbete med Haninges flyktingmottagning. Till dessa föreläsningar är volontärer och organisationer aktiva i samarbete om flyktingmottagandet inbjudna.

10 november, 09.30-12.00

Marcela Bravo, legitimerad psykolog/leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet som behandlare inom BUP. Har utvecklat folkhälsoarbete inom föreningsvärlden, flyktingmottagandet, primärvården och psykiatrin.

Tema: Sambandet mellan migration, hälsa och integration. Hur kan vi stödja och underlätta nyanländas fokus på här och nu och kontakten med det nya samhället?

1 december 09.30-12.00

Najwa Kallass, psykolog och tidigare ansvarig för Syriska Röda Halvmånens psykosociala stöd. Najwa flydde till Sverige 2015 och är nu projektledare på Röda Korset.

Tema: Hur kan både civilsamhälle och professionella utgöra ett psykosocialt stöd för nyanlända på olika nivåer. Obs! Föreläsningen sker på engelska.

15 december 08.30 – 11.00

Madelaine Seidlitz är jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor och migration samt med folkrättsfrågor kopplade till bland annat terrorism, tortyr, internationell straffrätt och medborgerliga och politiska rättigheter. Sedan många år arbetar hon med utbildning i asylrätt, migrationsrätt och mänskliga rättigheter och är författare samt medförfattare till böcker om den internationella flyktingrätten och asylrättslig prövning.

Tema: Det aktuella läget för flyktingar i Europa och världen.

Anmälan: Maila cecilia.vitblom@haninge.se senast 3 dagar innan mötet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s