Om oss

Vi är ett nätverk av individer från olika organisationer och föreningar som vill att Haninge ska vara en välkomnande kommun.

Ett Öppet Haninge har kommit till för att vi ser behovet att sprida information om alla goda integrationsinsatser som redan görs i kommunen av företag, organisationer, församlingar, privatpersoner och andra aktörer. Genom att fler får att ta del av integrationsarbetet och genom att lyfta fram goda exempel vill vi bidra till att sprida en större medvetenhet och kunskap om det arbete som utförs idag. Vi är också övertygade om att sådan informationsspridning bidrar till fortsatta aktiviteter och ett ökat engagemang.

Advertisements